GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Panikatiyawa b dumy Mr. Pranavan +94 718 845 661

Mahadivulwewa

Stage I

Mr. Suyan +94 778817790

Mahadivulwewa

Stage II

19 Mr. Munas +94 766344416 
Nochchikkulam  35 Mr. Niwasan +94 759 271 417 
Morawewa South Mr. Emilraj +94 772492354 
Morawewa North Mr. Jahan +94 773 072 328
Namalwaththa Mr. Ravi Shankar +94 773 072 328
Kithuloothu Mr. Jihath +94 772302676
Pankulam Ms. Rispiya +94 713 871 804
Awwai Nagar Mr. Rahu +94 713 871 804
       

News & Events

Scroll To Top